Работа в Германия за Болногледачи. Често Задавани Въпроси

333

1. Фирмата има ли такси и комисионни?

Не. Фирма „ Ренато Груп“  няма никакви такси и комисионни към своите кандидати. Ние поемаме транспортните разходи в двете посоки до и от Германия. Нямате разход за храна и квартира. Те са поети от семейството-домакин. Единственият разход, който ще имате, е свързан с транспортните разходи, които ще направите, за да ни посетите в офиса в гр. Казанлък, където ще Ви изготвим безплатно работен профил, автобиография и ще Ви направим снимка. Ще получите и безплатна консултация. Тук ще се съобразим и с Вашите изисквания в търсенето на подходяща оферта.

2. Какви са нетните заплати?

 Месечното нетно възнаграждение във фирма „Ренато Груп“ е от 1200 € до 1500 €.  Има отделни случаи с по-високи заплати, но те обикновено са много тежки и се изисква много опит и добър немски.     /за тях, моля попитайте наш консултант при интервюто Ви за работа/

3. От какво зависи заплащането?

Вашата заплата зависи от езиковите Ви познания (начално, средно, добро ниво), опит (личен или професионален) тежест и специфики на случая. Обявеното възнаграждени е нетно за Вас! Отделно Ви се предоставя безплатно настаняване и храна.

4. Колко пари мога да получа във фирмата Ви за един среден работен контракт от 5 месеца?

При заетост от 5 месеца /това е само примерен престой/, който обикновено сключваме и средна месечна сума 1200 Евро, парите, които ще спестите по сметката Ви ще бъдат около 11 700 лв./ За тях, моля попитайте на място при интервюто/

И това не е всичко…

Освен тези пари, реалната брутна сума, която ще сме платили за Вас за период от 5 месеца, възлиза на около 18 000 – 20 000 лв, тъй като фирма „Ренато Груп“  изплаща Вашите осигуровки на 100% върху тавана за България, който в момента е 3750 лв! (средно 800 Евро за месец или около 7800 лв. за периода на контракта). Те са предварително изчислени в първоначалната Ви оферта, която получаваме от клиента и са съобразени със закона, който влезе в сила в Германия от 01.10.2023 г.!

***ВАЖНО*** Високите осигуровки, върху които фирмата плаща за Вас от 3 750 лв на месец, са изключително важни при кандидати на възраст след 50 г., на които предстои пенсиониране. Те допринасят за повишаване на Вашия осигурителен праг. Има значение, ако при непредвидени ситуации вимате нужда от болничен или останете без работа и ползвате обещетение от трудовата борса.

Ето и реални примери от наши служители :

  1. Наша служителка, която е възпрепятствана да работи в момента, получава месечно обезщетение от трудовата борса в размер на средно 1 560 лева (74,29 лв. на ден таван на борса към 2021 г.). Подробна публикация можете да разгледате ТУК.
  2. Наш служител, който претърпя внезапно отлепяне на ретината на едното око и получи пълно покриване на спешните медицински разходи, интервенции и операции. Обезщетението при последвалата неработоспособност бе в размер на 1 500 лв. за 1 месец. Той беше в болнични 4 месеца – общо 6 000 лв. Подробна публикация можете да разгледате ТУК.

И това не е всичко…

⇒ Осигуровки на таван за България

⇒ Частна лична здравна застраховка към Алианц на стойност 10,000 Евро, която покрива спешни и акутни заболявания, репатриране, спешен транспорт с линейка, придружител и много други рискове.

⇒ Пълна поддръжка от фирмата ни за всякакви въпроси и проблеми /за 16 професионални години сме доказали това /

⇒ Покриване на транспортните разходи в двете посоки

5. Какви са осигуровките?

Фирма „Ренато Груп“ е една от малкото фирми на трудовия пазар, която поема на 100 % Вашите осигуровки (социални, здравни и пенсионни). Много често този факт е пренебрегван, а е изключително важен! Не забравяйте, че за да се пенсионирате, трябва да има наличие на две условия: навършена определена възраст и натрупан осигурителен стаж! Сумите върху, които осигуряваме нашите служители са върху максимума за България – 3750 лева, което е изключителен плюс за лицата в предпенсионна възраст.

Пример: Вашата нетна заплата е 1 200 Евро – това означава, че Вие сте осигурена на 100% върху тази сума и осигуровките, които се плащат за Вас към държавата са върху максималния размер за осигурителен доход за България – 3 750 лв. Реално брутната сума, която ще плащаме за Вашият труд е около 2000 Евро.

През януари 2017 година фирмата ни успешно премина пълния контрол на властите в България, във връзка със спазване на новата наредба за командироване на служители. Бе установено, че се спазват всички изисквания относно минималното възнаграждение в Германия, както и закона за командироване на служители.

Повече информация, можете да намерите ТУК, както и ТУК.

Уведомяваме тези от Вас, които търсят сигурна и законна работа в Германия, че ежедневно получаваме между 5 и 10 работни заявки. Това ни помага да се съобразим с изискването Ви и в търсенето на подходяща оферта за всеки един от нашите служители. Ако имате интерес да работим заедно, моля свържете се с нас от ТУК 

6. Мога ли да ползвам болничен и в какъв размер?

Да, разбира се. Вие сте осигурени на тавана за България от 3750 лв. Практиката ни показва, че изплащането на болнични средно възлиза между 70-110 лв. на ден.

Наш служител, който претърпя внезапно отлепяне на ретината на едното око, получи пълно покриване на спешните медицински разходи, интервенции и операции. Обезщетението при последвалата неработоспособност бе в размер на 1 500 лв. за 1 месец. Той беше в болнични 4 месеца-общо 6000 лв. Подробна публикация можете да разгледате ТУК.

 

7. Аз съм вече пенсионер. Ще ми се отразят ли високите осигуровки от 3 400лв?

Да, разбира се. Практиката при други Ваши колеги показва, че се отразява значително на пенсията Ви (около 80-100 лв. на година!) Реален пример от Ваша колежка Г-жа Йорданова е  88 лв. на 6 месеца. Тя преизчислява пенсията си през 6 месечен период. Това са грубо 1 200 лв за година допълнителни пари  за Вас, освен заплата, и всичко допълнително, което получавате!

8. Какви документи са ми необходими за подписване на трудов договор?

За да подпишете трудов договор е необходимо да носите със себе си следните документи:

  • лична карта
  • медицинско свидетелство
  • ЕЗОК
  • трудова книжка

9. Кой плаща пътните разходи?

Фирма „Ренато Груп“ организира и поема пътните Ви разходи в двете посоки, без значение за какъв период от време ще работите.

10 Ще ме посрещнат ли при пристигането ми?

Да. В 80% от случаите социалните асистенти биват посрещани на автобусната спирка. В случай че, семействата нямат тази възможност, ще Ви бъде предоставена подробна карта и инструкции как да стигнете до конкретната спирка, която е в най-голяма близост до адреса на клиента.

11 Мога ли да замина без да говоря Немски език?

Не, не е възможно. Владеенето на немски език е абсолютно задължително! Кандидатът трябва да е с минимум РАЗГОВОРНО ниво: да чете, разбира и образува прости изречения. Колкото по-добри са немските познания, толкова по-голям шанс имате да Ви намерим оферта в кратък срок и с добро заплащане. Като Болногледач в Германия Вие работите с живи хора, които имат нужда да комуникират с Вас, да Ви споделят болката си или да се обърнат към Вас за помощ. Вие сте отговорни за тях, а липсата на езикови познания може да доведе до сериозни проблеми и неразбирателство. За да имате шанс да бъдете одобрен от клиент, трябва да умеете да правите поне прости изречения, свързани с процеса на работа. Колкото по-добри са езиковите Ви познания, толкова по-голям шанс имате да Ви намерим работа. И обратно. Ако познанията Ви са слаби може да чакате за одобрение по-дълго.

Важно! За кандидати с незадоволителни немски познания, предлагаме безплатно материали за самоподготовка. За повече информация, моля свържете се  нас ТУК.

12 Работата Законна ли е и има ли нещо, което да ме тревожи?

Фирма „Ренато Груп“ е Ваш работодател и Ви командирова в Република Германия посредством формуляр А1, като спазва всички изисквания на Европейското законодателство за командировани служители. Този документ Ви дава право легално да пребивавате в страната и не е необходимо да си правите адресна регистрация. Също така той удостоверява, че са Ви платени всички здравни и социални осигуровки, според закона в България и Германия.  Фирма „Ренато Груп“ е една от малкото фирми на трудовия пазар, която поема на 100 % Вашите осигуровки (социални, здравни и пенсионни). Много често този факт е пренебрегван, а е изключително важен! Не забравяйте, че за да се пенсионирате трябва да има наличие на две условия: навършена определена възраст и натрупан осигурителен стаж! Сумите върху, които осигуряваме нашите служители са  върху 3750 лв., което е изключителен плюс за лицата в предпенсионна възраст.

Пример: Вашата чиста заплата е 1200 Евро – това означава, че Вие сте осигурена на 100% върху тази сума и осигуровките, които се плащат за Вас към държавата са върху максимума за България 3750 лв. 

През 01.2017 година фирмата ни успешно премина пълния контрол на властите в България, във връзка със спазване на новата наредба за командироване на служители. Бе установено, че се спазват всички изисквания относно минималното възнаграждение в Германия, както и закона за командироване на служители.

Повече информация за законното Ви пребиваване в Германия  и начините да работите законно тук.

13. Какво представлява формуляр А1?

Формуляр А1 Ви дава право да работите за кратък период от време в друга страна от ЕС (максимум до 2 години), като продължите да се осигурявате в системата за социална сигурност на своята страна по произход (т.е. Република България).

Законното Ви пребиваване в Република Германия е строго регламентирано чрез закон за командированите работници, посредством Формуляр А1. Този формуляр се издава от компетентната институция на държавата-членка ( в България това е НАП ), на чието законодателство са подчинени работниците. С издаването на въпросния формуляр се удостоверява, че за периода на командироване лицата остават подчинени на българското осигурително законодателство, като всички социални, здравни вноски, както и данъци от доходите в Германия се дължат тук в България, като фирмата ни ги поема за Вас на 100%. Това Удостоверение доказва, че Вие пребивавате и работите законно в Германия и няма нужда от никакви допълнителни регистрации на място.

Нашата компания има задължението да изготви всички  необходими документи и да ги представи пред НАП, като от Вас не се изисква нищо.

Повече информация за законното Ви пребиваване в Германия тук.

14. В какъв период от време, след кандидатстване, се очаква да получа работна оферта?

Би било несериозно да Ви гарантираме точен период за който да Ви намерим работа, тъй като има много фактори, които влияят при избора на асистент, а именно: познания по немски език (основни, средни, добри), опит в сферата на обгрижването (липса на такъв, личен опит, професионален опит), наличието на шофьорска книжка, изисквания на кандидата (за конкретна локация, пол, по-лек работен случай и т.н.) Най-общо казано, в зависимост от горецитираното, одобрението Ви може да стане в период между 1 седмица и 2 месеца. Ние правим всичко по силите си, за да Ви намерим работно място. Не забравяйте обаче, че има твърде много фактори, с които трябва да се съборазим и понякога процеса отнема време.  За нас приоритетно е не бързото заминаване на всяка цена, а намирането на подходящата оферта, която да отговаря на Вашите изисквания, квалификация и възможности, за да може да се чувствате максимално добре, когато заминете на работното си място. Проявете търпение и Ви гарантираме, че чакането ще си заслужава! Още ценни съвети и информация относно законното пребиваване и работа в Германия можете да разгледате ТУК.

15. Каква е продължителността на трудовия договор?

Минималният срок на трудовия договор е 5 месеца. След изтичането му, имате три възможности:

  • да го продължим автоматично и да се върнете при същия клиент;
  • да се приберете в България и след известно време да пътувате отново към Германия при нов клиент;
  • да прекратите трудов договор с фирма „Ренато Груп“ ООД

16. Възможно ли е да работя за по-кратък период от време?

Да. Възможно е да работите за по-кратък период (1-2 месеца), ако сте по заместване на друг наш служител. Това предварително трябва да се уточни по време на интервюто в нашия офис.

17. Мога ли да работя в Германия без трудов договор?

Не. Трудовият договор е задължителен, независимо дали сте командирован/а за 1 или 5 месеца, тъй като фирма „Ренато Груп“ ООД е Ваш работодател!  Ценни съвети и информация относно законното пребиваване и работа в Германия можете да разгледате ТУК.

18. Как ще получавам заплатата си?

Ние ще изплащаме трудовото Ви възнаграждение по банков път, по сметката, която предварително сте си открили в банка ДСК /и предоставили/ при подписване на трудовия договор. Заплатите се превеждат редовно без закъснения, като датата за превод на заплатите е 15-то число на месеца. За Ваше удобство Ви препоръчваме да си активирате улсугата“SMS“известяване. Така при постъпване на сума в банковата Ви сметка, ще бъдете известявани. Вие също може да следите преводите чрез интернет банкиране.

19. Възможно ли е семейството да ми плаща на ръка?

Не. Не е възможно, тъй като фирма „Ренато Груп“ ООД е Ваш работодател, а семейството ползвател на услуга. Може да получите месечното си възнаграждение само и единствено по банков път!

20. Необходим ли ми е международен паспорт?

Не

21. Необходимо ли е да си извадя Европейска Здравно-осигурителна карта?

Притежаването на Европейска здравно-осигурителна карта е задължително! Документи за ЕЗОК могат да се подават както във всички клонове на Банка ДСК в страната, така и в Здравната каса, като услугата е напълно безплатна. Изисква се само копие на ЛК и попълнен формуляр, който се предоставя на място. Издаването на ЕЗОК отнема до 2 седмици. Европейската здравно-осигурителна карта дава възможност за ползване на правото на медицинска помощ, което имат всички граждани на Република България с непрекъснати здравно-осигурителни права в страните от Европейския съюз. Информация за правата, които предоставя ЕЗОК, страните за които е валидна, както и реда за нейното издаване, може да бъде получена на следния електронен адрес: http://www.ezok.bg

Ако имате въпроси, на които не Ви е било отговорено или имате нужда от повече разяснения, моля свържете се с нас от ТУК.

Повече подробности за нашата компания, както и ценни съвети относно законното пребиваване и работа в Германия като социален асистент можете да разгледате ТУК. 

baner-za-facebook-ad-words-agency1200x628

Дизайнът и съдържанието на този сайт са обект на авторско право.  Копиране може да става само с предварително писменото съгласие на „Ренато Груп“!

телефон и viber +359878122821   Скайп обаждане или чат с Ренато-БГ ООД Обаждане
Кандидатствайте тук