Легитимност на Фирмата

От 2012 год. фирма „Ренато Груп“ ООД  е директен работодател. Това означава, че ние не сме регистрирани в Агенцията по заетостта, защото просто не е необходимо! Тази регистрация се изисква за фирмите посредници, а ние не сме такива!

За сметка на това, фирма „Ренато Груп“, в качеството си на работодател,  е вписанa в Националния регистър на доставчиците на социални услуги към Агенцията за социално подпомагане:

Нашата компания също така е включена в националния регистър за изследвания на мнението и притежава сертификат за „Коректна Фирма“:

download

Тази година фирмата ни успешно премина през обстоен одит, във връзка със сертифицирането на DIN SPEC 33454. Това е една съществена крачка към осветляването на услугите по наемането на болногледачи и социални асистенти от чужбина, както и да се узакони масовата практика на некоректни фирмите да наемат персонал на незадоволителни условия, ниско осигуряване и избягване на данъци. Повече информация ТУК.

 

Какво означава директен работодател?

Нашата компания е Ваш работодател, с когото подписвате трудов договор, съобразен с изискванията на Българското законодателство, с някои конкретни норми на немското законодателство, както и Европейската нормативна уредба за командироване на работници.
Фирмата трябва да отговаря на определени критерии и изисквания, за да може да изпраща законно на работа своите служители: да има данъчна регистрация и лиценз за извършване на социални услуги и услуги свързани с грижа за възрастни хора. Фирмата трябва да изплаща заплатата Ви по трудов договор, както и социалните, здравни и пенсионни осигуровки, съобразявайки се с изискванията на немското законодателство за минимално заплащане – 9,82 Евро на час (Закон за минималното трудово възнаграждение), от 01.07.2022 става 10,45 Евро, като се очаква да достигне до 12 Евро.

Законното Ви пребиваване в Република Германия е строго регламентирано чрез закон за командированите работници, посредством Формуляр А1. Този формуляр се издава от компетентната институция на държавата-членка ( в България това е НАП ), на чието законодателство са подчинени работниците. С издаването на въпросния формуляр се удостоверява, че за периода на командироване лицата остават подчинени на българското осигурително законодателство, като всички социални, здравни вноски, както и данъци от доходите в Германия се дължат тук в България, като фирмата ни ги поема за Вас на 100%. Това Удостоверение доказва, че Вие пребивавате и работите законно в Германия и няма нужда от никакви допълнителни регистрации на място.

Нашата компания има задължението да изготви всички  необходими документи и да ги представи пред НАП, като от Вас не се изисква нищо.

 

Още ценни съвети и информация относно законното пребиваване и работа в Германия можете да разгледате ТУК.

Ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с представител на фирмата тук.

 

 

Повече подробности за нашата компания, както и ценни съвети относно законното пребиваване и работа в Германия като социален асистент можете да разгледате ТУК. 

baner-za-facebook-ad-words-agency1200x628

Дизайнът и съдържанието на този сайт са обект на авторско право.  Копиране може да става само с предварително писменото съгласие на „Ренато Груп“!

телефон и viber +359878122821   Скайп обаждане или чат с Ренато-БГ ООД Обаждане
Кандидатствайте тук