БОЛНОГЛЕДАЧИ В ГЕРМАНИЯ-ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС

profesionalen-stres

За работата на социалния асистент са характерни голям брой фактори, които предизвикват нервно напрежение и отключват стрес. Не са рядко случаите на психични отклонения, в резултат на продължителни стресови въздействия.

Стресът се изразява в несъответствие между разбирането на индивида за изискванията към него и оценката му за собствените възможности да отговори на тези изисквания.

Ние от „Ренато Груп“ се стараем винаги да поддържаме постоянен контакт със служителите си. Запознати сме колко трудна е тяхната задача и оценяваме дълбоко стъпката, която са предприели, за да започнат тази хуманна професия. Информацията, която  сме се постарали да съберем в тези редове е важна за всеки , който практикува тази дейност. На всеми може да му се случи нещо подобно и е добре да бъде информиран.

Предизвикващи фактори на стреса при социалните асистенти:

Трудност да се контролират резултатите от работата. При работа с възрастни и болни хора, резултатите са непредсказуеми. Независимо колко се стараете, понякога просто нищо не зависи от Вас. Допълнителен стресогенен фактор е и сравнително честото преживяване на загуби (смърт на обгрижвното лице или близък на асистента).

Неспособност да се споделя или да се търси помощ. Често социалните асистенти, не са склонни да споделят чувствата си заради опасението, че ако се оплачат ще бъдат изгонени, уволнени или лишени от полагащото им се възнаграждение. От друга страна общественото мнение, че професионалистите, въвлечени в помагането на другите, би трябвало да са способни да се справят сами с проблемите ги кара да си премълчават.

Липса на социална подкрепа от обществото. Често професията Социален асистент е силно подценявана. От една страна изискваният към асистента са високи, а от друга се смята, че това е нискоквалифициран труд. Тази представа е напълно  погрешна, тъй като над 70% от нашите социалните асистенти са с висше образование и престижни професии, като: учители, икономисти, счетоводители.

Неразрешени личностни проблеми на социалния асистент. Често проблемите у дома рефлектират на работата и отключват стреса. Много от асистентите оставят у дома болни родители, малки деца, задължения и кредити. Раздвоението между чувството за вина и необходимостта от финансови постъпления води до сериозни психологични проблеми.

Промяна в натоварването – когато състоянието на лицето, за което се грижи социалния асистент се влоши рязко. Например, възрастният човек развива деменция, започва да страда от безсъние, да става често през нощта и държи асистента буден. А през деня асистента трябва да продължи да върши обичайните си задължения. Грижите се увеличават, а липсата на време и адекватна почивка, поставят обгрижващия в състояние на стрес.

Монотонност на работата.  Еднообразната работа и рутинността в комбинация с изолираност и липсата на контакт с околния свят, водят до демотивация.

Неблагодарност. Асистентите влагат големи лични ресурси в работата, но рядко поучават признаване и положителни оценки. Почти никога благодарността не е реципрочна на вложените усилия и асистентите трябва да са подготвени за това.

Конфликт между силна персонална отговорност за резултата от работата и неадекватните ресурси. Понякога асистентите са в безпомощно състояние и не могат да си вършат добре работата, тъй като липсва сътрудничество от страна семейството и близките на обгрижваното лице, които не желаят да осигурят необходимите помощни средства (парапет в банята, подходящ матрак, проходилка или инвалидна количка).

Страх от загуба на работно място. Социалните асистенти работят с рискова група. Често възрастните лица, за които се грижат се влошават и се налага да постъпят в болнично заведение, а с други се случва и най-лошото.

Смяна на работното място – смяната на работен случай винаги е предизвикателство за асистента. Той трябва бързо да се адаптира към особеностите на конкретното работно място, да отчете индивидуалните предпочитания и изисквания на лицето, за което ще се грижи, да се приспособи към нови битови условия.

Конфликти с обгрижваното лице или неговите близки. Лошата психологическа атмосфера, конфликтите с обгрижваното лице, недоверието могат да доведат до сериозно обтягане в отношенията.

Симптомите на стрес могат да бъдат физически, емоционални, интелектуални и поведенчески. Това са нормални реакции, с които хората реагират при извънредни събития. Ако стресът е в резултат на конкретно събитие, интензивността и честотата на тези реакции обикновено намаляват след една до три седмици.

Видове симптоматика  

Физическа симптоматика

• нарушения на сърдечния ритъм и честота, пристягане или болки в гръдната област
(стенокардия), световъртеж;
• повишаване или понижаване на кръвното налягане;
• напрежение на скелетната мускулатура; изтръпване на крайниците;
• учестяване на дишането; задух;
• смущения на съня;
• хиперкиселинност в стомаха;
• косопад;
• нарастване на предразположеността на организма към инфекции;
• пародонтоза; усещане за сухота в устата или засилено слюнкоотделяне.

Емоционална симптоматика

• обща потиснатост и депресивни състояния; апатия;
• раздразнителност, сприхавост, заядливост;
• чувство за несигурност и липса на перспектива;
• безпричинна промяна на настроението;
• понижено самочувствие

Интелектуална симптоматика
• неспособност за вземане на решения;
• понижена концентрация;
• стеснен обхват на вниманието;
• блокиране на мисълта; блуждаене на мисълта

Поведенческа симптоматика
• злоупотреба с алкохол; засилена употреба на цигари;
• злоупотреба с успокоителни и сънотворни лекарства;
• преяждане;
• импулсивно поведение;
• увеличена травматичност; свръхчувствителност към критика;
• ниска ефективност на труда.

Социалните асистенти, подложени на сходни стресиращи събития, могат да не проявяват в еднаква степен изброените симптоми — при някои могат да бъдат силно изразени, а при други да липсват напълно.

Мерки за превенция на стреса:

Развиване на умения за поставяне на лични граници. Например: спазване на емоционална дистанция и отказ да се поемат допълнителни ангажименти.

Развиване на умения за себерефлексия. Например: след работа с потребител социалният асистент да отдели време да анализира и раздели собствените си преживявания от тези на потребителя.

Търсене на баланс на дейностите.

Например: да се отделя време освен за работа, така и за разтоварващи преживявания.

Работа в екип от колеги. Дава възможност за бърза и адекватна обратна връзка, споделяне и обсъждане на казуси и житейски ситуации и др.

• Търсене на консултация от специалист при необходимост да се потърси решение на специфична ситуация.

За предпазване от стреса социалният асистент може да разчита и на следните личностни характеристики:

• Умение да се отложи решаването на проблема до момента, когато може да се разреши, т.е. при криза да се даде време, а не да се действа спонтанно.

• Умение допуснатите грешки да не се драматизират (особено когато асистентът работи успешно с потребителя), от тях работещият се учи.

• Умение да се предвижда стресова ситуация, т.е. реалистичност и отчитане на негативните тенденции. Така те няма да са толкова неочаквани.

• Познание за собствените възможности за натоварване.

• Умение открито да се изразяват чувствата — да не се подтискат или да не се отлага
тяхното изразяване.

• Способност да се поддържа висока самооценка и чуждото мнение да не е „фатално“.

Ние от „Ренато Груп“ се стараем винаги да поддържаме постоянен контакт със служителите си. Запознати сме колко трудна е тяхната задача и оценяваме дълбоко стъпката, която са предприели, за да започнат тази хуманна професия. Информацията, която  сме се постарали да съберем в тези редове е важна за всеки , който практикува тази дейност.

Ако по време на престоят Ви в Германия почувствате нещо познато от гореописаните редове, молим  незабавно да се свържете с  нас!

Източници: Министерство на труда и социалната политика, Програма на ООН за развитие; Проект „Социални услуги в замяна на нови работни места“ (СЕЙН)

Източник: www.nap.bg

Повече подробности за нашата компания, както и ценни съвети относно законното пребиваване и работа в Германия като социален асистент можете да разгледате ТУК. 

baner-za-facebook-ad-words-agency1200x628
Дизайнът и съдържанието на този сайт са обект на авторско право.  Копиране може да става само с предварително писменото съгласие на „Ренато Груп“!

телефон и viber +359878122821   Скайп обаждане или чат с Ренато-БГ ООД Обаждане
Кандидатствайте тук