РАБОТА В ГЕРМАНИЯ. СТАТИЯ ЗА ОСОБЕНОСТИТЕ ПРИ КОМУНИКАЦИЯТА С ВЪЗРАСТНИ И БОЛНИ ХОРА

РАБОТА В ГЕРМАНИЯ. СТАТИЯ ЗА ОСОБЕНОСТИТЕ ПРИ КОМУНИКАЦИЯТА С ВЪЗРАСТНИ И БОЛНИ ХОРА

Комуникацията е една от основните човешки потребности, а професията на асистента е свързана с непрекъснато общуване, затова от Вас се изисква да имате както добри познания по немски език, така и познания от областта на психологията.
При общуването си с обгрижваното от Вас лице, ще трябва да вземете предвид: темперамента, характера, социалния статус, интелекта, фазата на заболяването му, както и редица други фактори.

Особености при общуване с възрастните хора, с които трябва да сте запознати

  • Нарастване потребността от общуване. Общуването е най-силния двигател на живота!Имайте предвид че, след прекратяването на трудово-професионалната дейност, отпадането на социалните роли, свързани с професията, загубата на партньор, както и с напредване на старческата възраст, настъпват промени в личността на лицето, които започват да влияят на общуването му. Често той е стеснен до личностен характер (близък кръг на семейството, роднини). А понякога единствената му възможност за комуникация, това всъщност сте Вие, затова е важно да се научите да общувате правилно.
    Общуването със хора, живели на село е по-ограничено и обратно, с увеличаване на образователното равнище, обикновено се разширява предвид на упражняваните професии и заемани длъжности.
  • Някои възрастни хора повишават словоохотливостта, желанието да са активната страна в общуването. На тях им е трудно да задържат възникнали чувства и мисли. Те не обичат да изслушват събеседника си. Не им се ядосвайте!
  • Стеснена тематика на общуване. С възрастта, тематиката на общуване се стеснява и в нея започват да заемат място все по-често темите за заболявания, загуба на роднини, икономически трудности и др.
  • Спомени за доброто, старо време. Обикновено възрастният човек говори с голямо удоволствие за миналото, за онези събития и явления в своя живот, които счита за важни. Това се обяснява с необходимостта му от известна „реабилитация“ на собствената си значимост в очите на другите. По този начин той компенсира недостига от значими преживявания към настоящия момент. Слушайте го с интерес, коментирайте и задавайте въпроси. Слушайте активно!
  • Необходимост от признание на авторитет. Склонността към дискутиране на житейски проблеми и актуални събития се обяснява със стремежа на лицето за себеутвърждаване, особено в общуването с по-младите поколения, защото натрупания житейски опит в тази област им дава увереност за висока компетентност.
  • Повишена емоционалност. Възрастният човек се отличава с по-голяма чувствителност, към всичко онова, което правят или говорят околните. Проблемите, свързани със здравословното състояние значително увеличават потребността от емоционална подкрепа и съчувствие. Емпатийното общуване, особено с хора на същата възраст, играе изключително голяма роля за поддържането на психичния стабилитет.
  • Засилване на информативната функция на общуване. Средствата за масова информация поставят човек в позицията на пасивен приемник. Директното общуване дава възможност за разискване на получената информация, изразяването на собствено мнение.
  • Депресивни състояния. Възможно е лицето да има намалена удовлетвореност от живота, тъй като не е постигнало житейските си цели от трудов семеен или материален характер. Старайте се да стимулирате бодро и жизнено настроение като организирате срещи с роднини, познати; организирате излети и разходки; стимулирате лицето да е грижи за домашен любимец;

Източници: www.conf.uni-ruse.bg; www. nt-cmb.medun.acad.bg; Рискове за здравословните и безопасни условия на труд в сектора на здравеопазването, Ръководство за превенция и добри практики.

Повече подробности за нашата компания, както и ценни съвети относно законното пребиваване и работа в Германия като социален асистент можете да разгледате ТУК. 

baner-za-facebook-ad-words-agency1200x628
Дизайнът и съдържанието на този сайт са обект на авторско право.  Копиране може да става само с предварително писменото съгласие на „Ренато Груп“!

телефон и viber +359878122821   Скайп обаждане или чат с Ренато-БГ ООД Обаждане
Кандидатствайте тук