“Кое е по-добре за мен? Да бъда командирован служител с български работодател или да си търся работа в Германия като болногледач сам/а на черно?“

baner-photos-light

Работа в Германия за Болногледачи – полезна статия за всички , които практикуват тази дейност в Германия.

Ренато Груп работи успешно на пазара вече над 16 години. Това бяха години на труден и неравен път. Път, по време на който научихме много полезни неща. Често с цената на грешките, които правехме.

Сблъскахме се с много законодателни промени, касаещи работа в Германия, некоректни партньори и неблагодарни семейства. Всичко това обаче ни направи по-силни, издръжливи и креативни. През този период успяхме да съдействаме на много наши сънародници да намерят добра реализация като Болногледачи и Социални асистенти в Република Германия.

Винаги сме се стремели да отговаряме на поставените въпроси компетентно, искрено и безпристрастно, за да може хората да направят своят избор сами и да преценят кое е най-доброто за тях. Безспорно един от най-честите въпроси е бил именно този : “Кое е по-добре за мен? Да бъда командирован служител с български работодател или да си търся работа в Германия сам/а на черно?“.

Поради тази причина ще поместим нашия коментар и разсъждения на страницата в блога ни, като се надяваме тази статия да бъде полезна за Вас, хората които търсите законна, легална и сигурна работа в Германия като Болногледач и Социален асистент на възрастни хора. Съществуват 4 законни начина да работите в Република Германия като Социален асистент, а именно: • Немски трудов договор • Самонаето лице • Български работодател • Трудов договор с Полска или друга фирма.

  1. Немски трудов Договор.nemski td

Да бъдете нает с директен немски трудов договор към семейството, при което работите като асистент е може би най-добрия вариант, за да имате законна работа в Германия. Той обаче е много рядък, тъй като е сложен от документална гледна точка, разходите за клиента са много по-големи и не на последно място семейството „работодател“ трябва да се ангажира и гарантира за Вас при проблем от каквото и да е естество (да организира отпуските ви, транспорта). За съжаление, семействата не искат да поемат отговорност и излишни рискове и рядко се спират на тази възможност за законна работа в Германия. Основен недостатъкът при този вариант е, че договора е сключен с конкретното семейство и в случай на смърт на обгрижваното лице, несходство в характерите или друг възникнал проблем, реално оставате без работа и семейството няма ангажимент към Вас.gewerbeanmeldung

2. Регистрация в Германия, като самонаето лице (Гевербе)

Този вариант е често срещан и практикуван. Буквално Gewerbe означава самонаемане. Документът се вади бързо, без особени административни усложнения и срещу минимална такса. Това създава погрешното впечатление, че задълженията на лицето са минимални или никакви. Трябва да знаете, че работата с Gewerbe е свързана с редица допълнителни административно, данъчно и социално-правни задължения. Вие носите изцяло отговорност за своите действия и нямате работодател, който да се грижи за вас, да ви намира работа, плаща данъци и осигуровки и т.н. От друга страна трябва да имате няколко клиента (работейки в едно домакинство, реално Вие сте в нарушение на това правило). И най-важното – лице, което регистрира самостоятелна дейност по занятие, без да е действително самонаето лице (т.н. псевдосамостоятелна заетост) подлежи на санкции. Ако работите само за един работодател, който ви осигурява работно място, чийто наставления спазвате и от когото получавате твърда заплата (каквато е честата практика при заминалите с фирма), то Вие се водите за Scheinselbstständig, тоест привидно самостоятелни. С други думи на теория сте самостоятелен/а, но на практика не се е отличавате по нищо от работник, назначен в съответната фирма-поръчител. За „предприемача“ обаче не са плащани никакви социални осигуровки и това се оказва проблем най-вече за държавната каса. Привидната самостоятелност ощетява обаче и самия вас, тъй като но не можете да се ползва с привилегиите, които имат назначените работници: социално и здравно осигуряване, застраховки и др.  В Германия има специалисти, счетоводители, които биха могли да съдействат с тези документи и организирането им.

При Гевербе-то не важи Закон за минималното трудово възнаграждение. Този вариант позволява осигуровките да са върху минимума в Република Германия. Разбира се, Gewerbe-то е един не лош вариант, стига да бъдат осъзнати всички задължения и отговорности, а с тях и рисковете, които произлизат от регистрацията.

3. Трудов договор с Полска или друга фирма извън Бг.
При този тип фирми, ще спестим коментара си, за да няма обидени. Само съветваме да се четат добре договорите и да следите какви разходи се плащат за данъци и осигуровки за Вас. Имате ли изобщо трудов договор на колко часа е и на какви осигуровки. Не забравяйте, че при проверка в Германия асистента също може да бъде глобен и санкциите са много големи! 

obrazec14. Български работодател и командироване.

При този вариант фирмата в България е Ваш работодател, с когото подписвате трудов договор, съобразен с изискванията на Българското законодателство, с някои конкретни норми на немското законодателство, както и Европейската нормативна уредба за командироване на работници. Фирмата трябва да отговаря на определени критерии и изисквания, за да може да изпраща законно на работа своите служители: да има данъчна регистрация и лиценз за извършване на социални услуги и услуги свързани с грижа за възрастни хора. Фирмата трябва да изплаща заплатата Ви по трудов договор, както и социалните, здравни и пенсионни осигуровки, съобразявайки се с изискванията на немското законодателство за минимално заплащане (Закон за минималното трудово възнаграждение). Законното Ви пребиваване в Република Германия е строго регламентирано чрез закон за командированите работници, посредством Формуляр А1. Този формуляр се издава от компетентната институция на държавата-членка ( в България това е НАП ), на чието законодателство са подчинени работниците. С издаването на въпросния формуляр се удостоверява, че за периода на командироване лицата остават подчинени на българското осигурително законодателство, като всички социални, здравни вноски, както и данъци от доходите в Германия се дължат тук в България.

Защо да се спрете на нас? Какви са нашите предимства?

Разбира се, най-честата причина социалните асистенти да си търсят работа сами или на черно е по-високото нетно заплащане. Българската народопсихология е устроена така че, подлага всичко на съмнение. Повечето хора смятат, че ако работят с фирма тя задължително ги ощетява и няма да защитава техните интереси. Разбира се, до голяма степен причина за тази негативна нагласа е горчивият личен опит и съществуването на некоректни фирми на пазара в близкото минало, а и в единични случаи и към днешна дата. Притиснати от обстоятелствата, много от асистентите предпочитат да се свържат директно със семейството, като се надяват да получават по-висока нетна заплата. В определени случаи те действително успяват да договорят 200-300 Евро над нетната сума, която биха получавали с фирма. Пропуска се обаче един много съществен факт. Изобщо не обръщат внимание на допълнителните разходи, които се правят във връзка с наемането им на работа. Не си дават сметка, че отделно от заплата, в качеството си на работодател, фирмата, която ги командирова, плаща осигуровки, съобразени със закона в Република в Германия за задължителна минимална ставка от 10,45 Евро на час, а се планира корекция до 12 Евро. Така излиза, че реално брутната сума, която плаща работодателя е по-висока, от тази, която плаща семейството, при което лицето работи на черно или като самоосигуряващо се.

За съжаление по-младите служители, на които пенсионирането им се струва твърде далечно във времето, не се интересуват от този факт. А би трябвало, защото освен всичко друго, високите осигуровки дават сигурност, в случай на временна нетрудоспособност или попадане на Трудовата борса.ekip

Ренато Груп е от малкото фирми на трудовия пазар, които поемат на 100 % социалните и здравни осигуровки на своите служители.

Сумите върху, които осигуряваме са върху тавана за България 3400 лв при 40 часов стандартен трудов договор. На практика, това означава, че брутния разход възлиза на приблизително 1800 Евро (заплата + осигуровки). При това командированото лице няма никакви допълнителни разходи за храна, квартира или транспорт. Всичко е за сметка на работодателя. Най-големия ресурс на всяка уважаваща себе си фирма е човека. Фирмите с дълъг опит в социална сфера знаят, че ако договорят добри условия за своя служител ( търсят оферта, която в най-голяма степен отговаря на изискванията му за сложност и специфики на случая, пол, локация и т.н), то лицето ще бъде удовлетворено и ще се задържи при клиента продължително време. Когато един служител е командирован, фирмата към която е нает на трудов договор получава приходи само и единствено ако той работи (тя не взима комисионни!).  Ренато Груп е гаранция за сигурност, защото договаря всичко свързано с командироването на своите служители: лично време, храна, собствена стая, по възможност интернет връзка. Ние поддържаме постоянна връзка както със служителите, така и с нашите немски партньори, чрез които получаваме обратна връзка и уточняваме всеки един детайл. Ако по време на работата в Германия служителя среща проблеми от страна на клиента (лошо отношение, лоши битови условия, разминаване в информацията за случая и действителното състояние на пациента), ние правим всичко по силите си, за да намерим най-доброто решение на проблема, като разгледаме всички възможни варианти. Ако въпреки това не можем да се справим, започваме да търсим нова работна оферта, където служителя да бъде преместен, за да не се наложи да пътува обратно за България. Това важи и в случаите, когато обгрижваното лице почине или се наложи да бъде преместено в дом за стари хора, поради вложено здравословно състояние или невъзможност да бъде гледано в домашна среда. Когато лице работи като самонаето или на черно и няма сериозна фирма зад гърба си, често има проблем при договаряне на личните условия като: отпуски, време за почивка, битови условия и т.н. Поставено е в положение на зависимост от семейството, трябва да се съобрази с него и не е в изгодна позиция да търси правата си, защото рискува да загуби работата си. А в случай на смърт на обгрижваното лице практически остава на улицата, защото клиента няма ангажимент да съдейства за ново работно място. Много често се налага само да организира транспорта си, при това за своя сметка. Нашата компания успя да договори така условията със своите немски партньори и немски семейства, че в крайната цена, която немското семейство плаща и фирмата ни фактурира към тях, към всички разходи за осигуровки, такси, данъци да бъде включен и % печалба на фирмата ни. Ренато Груп не изисква такси за кандидатстване и не взима комисионни. Ние имаме ангажимент да изготвим работен профил, автобиография и снимки на кандидата, за да можем от една страна да го презентираме по възможно най-добрия начин пред немското семейство, а от друга да се съобразим с неговите възможности и изисквания при подбора на оферта. Всички разходи свързани с пътуването, поддръжка в Германия (телефонни разговори), смяна на оферта и преместване от адрес на адрес са напълно безплатни.

Нашите служители са нашият приоритет и най-важен актив. Успехът ни се дължи на Вашия професионализъм, ентусиазъм и ангажираност към компанията. Затова за нас е важно да бъдете доволни от услугите ни. В Ренато Груп работим със сърца и се стремим да Ви помагаме и подкрепяме при изпълнението на нелеките служебни задължения. За нас е огромна чест, че над 50% от кандидатите за работа в Германия като социални асистенти, се обръщат към нас по препоръка на свои близки и познати, с които работим или са работили с нас през годините. Това признание още повече ни задължава да дадем всичко от себе си, за да предоставим най-добрите услуги, отговарящи на бъдещите предизвикателства.

Разбира се, всеки бъдещ кандидат за работа в Германия, може сам да вземе решението, което е най-добро за него. Целта на статията е да покаже разликите, да обясни как работи нашата компания и да информира хората какво трябва да очакват, когато търсят работа като болногледач в Германия.

Ако предложението ни представлява интерес  моля, попълнете контактната форма и представител на фирмата ще се свърже с Вас в рамките на 24 часа.

Моля, имайте в предвид, че за да можем да ви съдействаме трябва да имате поне разговорно ниво по немски език!

*
*
*
*
*
*

Повече подробности за нашата компания, както и ценни съвети относно законното пребиваване и работа в Германия като социален асистент можете да разгледате ТУК. 

baner-za-facebook-ad-words-agency1200x628
Дизайнът и съдържанието на този сайт са обект на авторско право.  Копиране може да става само с предварително писменото съгласие на „Ренато Груп“!

телефон и viber +359878122821   Скайп обаждане или чат с Ренато-БГ ООД Обаждане
Кандидатствайте тук