Законни начини за работа в Германия

Интересувате ли се от подробностите относно законни начини на заетост в Германия? Питали ли сте се кой от тях да изберете и какви предимства и недостатъци крие всеки един от тях? То със следната статия бихме желали да внесем по-голяма яснота за тези от Вас, които не успяват да открият нужната информация и търсят съдействие.

 

За да работите в Република Германия има четири възможности:

• Немски трудов Договор
• Самонаето лице – Gewerbe
• Български работодател и командироване
• Вариант на черно

1. Немски Трудов Договор.
Да бъдете нает с директен трудов договор към семейство в Германия като асистент е много рядък вариант. Сложността му се крие в това, че документацията за Вас е доста обемиста, разходите Ви са по-големи и не на последно място семейството „работодател“ трябва да се ангажира и гарантира за Вас при проблем от каквото и да е естество. За съжаление, семействата не искат да поемат отговорност и излишни рискове и рядко се спират на тази възможност за законна работа в Германия.
Основен недостатъкът при този вариант е, че договора е сключен с конкретното семейство и в случай на смърт на обгрижваното лице, несходство в характерите или друг възникнал проблем, реално Вие оставате без работа и семейството няма ангажимент към Вас.

2. Регистрация в Германия, като самонаето лице (Гевербе).
Този вариант е често срещан и практикуван.
Буквално Gewerbe означава самонаемане. Посредством този начин на работа Вие извършвате самостоятелна дейност, погледнато чисто юридически. Вие сте фирма, чието регистриране, осчетоводяване и административни задължения, са задължителни за Вас. За щастие целият този процес е улеснен от различни специализирани за целта фирми. Вашето предимство тук е по-високото нетно заплащане.
Социалните и пенсионни осигуровки са изцяло за Ваша сметка и сами можете да определяте каква да бъде тяхната месечна стойност.

3. Български работодател и командироване.
При този случай, клиента /немско семейство, ползвател на услугата/, нуждаещо се от асистент, сключва договор с фирма работодател от България, а фирмата командирова служителя във въпросното домакинство. Този метод също е сред най-популярните за законно в Германия.
Какво означава това на практика?
Фирмата в България е Ваш работодател, с когото подписвате трудов договор, съобразен с изискванията на Българското законодателство, с някои конкретни норми на немското законодателство, както и Европейската нормативна уредба за командироване на работници.
Фирмата трябва да отговаря на определени критерии и изисквания, за да може да изпраща законно на работа своите служители: да има данъчна регистрация и лиценз за извършване на социални услуги и услуги свързани с грижа за възрастни хора. Фирмата трябва да изплаща заплатата Ви по трудов договор, както и социалните, здравни и пенсионни осигуровки, съобразявайки се с изискванията на немското законодателство за минимално заплащане – 9,35 Евро на час.
Законното Ви пребиваване в Република Германия е строго регламентирано чрез закон за командированите работници, посредством Формуляр А1. Този формуляр се издава от компетентната институция на държавата-членка ( в България това е НАП ), на чието законодателство са подчинени работниците. С издаването на въпросния формуляр се удостоверява, че за периода на командироване лицата остават подчинени на българското осигурително законодателство, като всички социални, здравни вноски, както и данъци от доходите в Германия се дължат тук в България, като фирмата ни ги поема за Вас на 100%. Това Удостоверение доказва, че Вие пребивавате и работите законно в Германия и няма нужда от никакви допълнителни регистрации на място.
Нашата компания има задължението да изготви всички необходими документи и да ги представи пред НАП, като от Вас не се изисква нищо.

4. Съществува още един, четвърти вариант, който Ви съветваме да избягвате – работа „на черно“.
При този вариант нямате сигурност, застраховки, осигуровки и каквато и да била гаранция за справедливо възнаграждение. Самият факт, че семейството е готово да рискува солидна глоба и да Ви наеме против законовите правила, говори за непочтеност от тяхна страна. По този начин то ще спести допълнителни разходи, а Вие ще изгубите ценни години трудов стаж.

Изборът е изцяло Ваш! Вие най-добре познавате нуждите, потребностите и проблемите си. Някои от Вас вероятно са притиснати от обстоятелствата да приемат всеки един вариант от изброените с едничка цел да заминете. Други са пред пенсиониране и за тях са важни осигуровките. Трети, знаят от опит, че всичко е до късмет.

Пожелаваме Ви успех в търсенето на законна работа в Германия!

Ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с представител на фирмата тук.

Фирма Ренато Груп предлага сигурна и законна работа по точка №3 – Български работодател и командироване с формуляр А1, както и:

Максимални осигуровки спрямо Българското законодателство – в/у 3.000 лева
✅ Отлично възнаграждение – месечни нетни заплати от 1000 до 1300 Евро
✅ Пълна организация на Вашето пътуване
✅ Сигурност, подкрепа и лично отношение по време на Вашето пребиваване в Германия
✅ 24-часова връзка с нас при неотложност
✅ Допълнителна осигуровка към Алианц България

Изберете сигурността и професионализма, изградени вече 14 години,
и се свържете с нас!

Може да кандидатствате директно като кликнете ТУК.

Или да се свържете с нас на следните телефонни номера:
+359 878/12 28 21; +359 885/17 83 97
Стационарен: +359 431/5 94 9
E-mail: info@renato-job.com6

Повече подробности за нашата компания, както и ценни съвети относно законното пребиваване и работа в Германия като социален асистент можете да разгледате ТУК. 

baner-za-facebook-ad-words-agency1200x628
Дизайнът и съдържанието на този сайт са обект на авторско право.  Копиране може да става само с предварително писменото съгласие на „Ренато Груп“!

телефон и viber +359878122821   Скайп обаждане или чат с Ренато-БГ ООД Обаждане
Кандидатствайте тук