ОБГРИЖВАНЕ НА ТРУДНОПОДВИЖНО ИЛИ ОБЕЗДВИЖЕНО ЛИЦЕ

ОБГРИЖВАНЕ НА ТРУДНОПОДВИЖНО ИЛИ ОБЕЗДВИЖЕНО ЛИЦЕ

Професията на социалните асистенти, наред с тази на медицинските лица, е една от най-рисковите за развиване на мускулно-скелетни увреждания (травми на гърба, навяхвания на рамото и др.) Рисковете са вързани с това, че се извършват неимоверни физически усилия свързани със задачите по обгрижването на пациенти, като например: боравене с тежести, вдигане, преместване и промяна на положението им. Едно и също движение или серии от движения се повтаря многократно през работния ден. Заемат се пози, които оказват напрежение върху организма (като навеждане над леглото, коленичене или извиване на торса при повдигане). Често се работи с неравни повърхности и пространствени ограничения и има сериозен риск от подхлъзване или падане на асистента. Липсата на подходящо оборудване и липсата на знания също са сериозна предпоставка за нараняване.

Добрата новина е, че намаляване на натоварването на кръста може да се постигне чрез оптимизиране на начина на изпълнение (работа по начин, който не уврежда гърба, и е с съобразен с функционалните възможности на пациентите). Силно препоръчително е допълнително да се използват малки помощни средства за работа, като плоскости и табли за плъзгане, за да се постигне жизненоважното намаляване на натоварването в лумбалната зона на гръбнака, особено в случаите, в които се налага по-възрастни асистенти да извършват дейности, при които интензивно се борави с тежести.

За да вършите служебните си задължения, без да увреждате здравето си и да избегнете трудови наранявания, е добре да се запознаете с техниките за правилно повдигане и промяна на положението на обгрижваното лице. Прилагането им би могло значително да намали риска от увреждане на гърба Ви.

Много е важно преди да преминете към обслужване на даден пациент да си направите план за действие, като обмислите добре дейностите, които предстои да извършите и да се подготвите за изпълнението на задачата. Тъй като работата Ви може да включва повдигане, спускане, придържане, бутане или дърпане на пациенти, трябва да се уверите, че натоварването върху мускулно-скелетната Ви система ще бъде намалено във възможно най-голяма степен.

Методите за обгрижването на пациенти могат да бъдат разделени в три категории в зависимост от различните начини за тяхното изпълнение:

1. Методи за ръчно преместване Обхваща всички дейности, при които теглото на пациент или част от теглото му Clipboard01се повдига, бута, дърпа, прехвърля или носи. Извършват се със собствена мускулна сила, а когато е възможно, и с помощта на обгрижваното лице, ако то е способно да се движи само;

2. Методи за преместване чрез малки помощни средства Използват се специфични помощни средства, например плоскости от материал със слабо триене, ергономични колани, въртящи се дъски за крака, трапецовиден лост закрепен над леглото и т.н.disk

3. Методи за преместване чрез големи помощни средства Тези техники се изпълняват с помощта на електромеханични повдигателни съоръжения. Пациент, който не сътрудничи (пациент с пареза на четирите крайника, немощен възрастен човек, пациент под обща анестезия или в кома, при съпротивление на пациента при транспортиране и т.н.) или е твърде тежък, се нуждае от механично повдигане.Clipboard04

За Вас, в качеството Ви на социален асистент, съществува голям риск, тъй като възрастното лице не винаги може да сътрудничи. Понякога причината може да е физическа, а друг път психическа. Например коремните рани, контрактурите, наличието на тръби, затрудняват допълнително задачите по преместване или промяна на положението. В някои случаи пациентите са превъзбудени, агресивни, неотзивчиви или могат да предложат ограничено сътрудничество. От друга страна тялото на пациента е с асиметрично разпределение на тежестта и няма стабилни места за хващане. Поради това за Вас би било трудно да придържате пациента близо до тялото си и може да се наложи да правите непривични пози, които допълнително повишават податливостта към развитие на травми. Поради тази причина при възможност, ръчното повдигане трябва да бъде сведено до минимум, когато ситуацията го позволява. Понякога възрастните хора проявяват егоизъм и очакват асистента да върши всичко вместо тях, дори и да са в състояние да окажат помощ. Не бива да го допускате! Винаги, когато е във възможностите на обгрижваното лице го насърчавайте само да извършва определени действия и да Ви съдейства.

Основни принципи за подходящи техники за обгрижване на пациенти

Някои домакинства разполагат със специализирана техника, пригодена за обгрижване на възрастните хора. От съществено значение за тяхната и Вашата безопасност е да знаете как да я използвате правилното. За това е важно да следвате следните принципи:

 • Работната среда следва да бъде организирана по такъв начин, че да има достатъчно пространство и ергономична височина (например на леглото).
 • Преди започване на манипулации за обгрижване на пациенти, трябва да заемете позиция възможно най-близо до пациента, да държите тялото си колкото е възможо по-изправено, ако е необходимо и чрез коленичене върху леглото му. Това дава възможност да избегнете изкривяването или протягането през леглото на пациента по време на повдигане и преместване, което означава да се положат физически усилия с изкривен или усукан гръб;
 • Необходимо е да проверите дали спирачките на леглото, количката или инвалидната количка са натиснати правилно;
 • Преди започване на манипулации, обяснете процедурата на обгрижваното лице и го насърчавайте да сътрудничи, доколкото му е възможно, в хода на манипулацията. Това е полезно, както за пациента, който ще бъде в състояние да подобри мускулния си тропизъм, така и за Вас. Пациент, способен да се движи самостоятелно, макар и малко, по-късно ще бъде в състояние да извършва някои операции самостоятелно, а Вашата функция ще бъде просто да насочвате движението. Трябва да се уверите, че в зоната, в която се движите, няма препятствия!
 • Спазвайте правилна стойка при обгрижването на пациенти! По-конкретно, преди да повдигнете или преместите пациента, трябва да заемете позиция с леко раздалечени крака и с единия крак малко напред, за да си осигурите опора с по-широка основа. При повдигането на пациента трябва да се използват мускулите на краката и бедрата, а не на торса – сгъвате и след това бавно изпъвате колене, докато повдигате пациента. Гръбначният стълб трябва да бъде с естествена извивка, като внимавате и се стремите да избягвате претоварване при опъване или извиване. Нещо повече, трябва да се опитвате да променяте тежестта си в зависимост от посоката на движението, което извършвате. По-добре е да се сгъвате коленете, отколкото да се навежда гърбът, като движението трябва да започва с преместване на единия крак пред другия и тежестта да преминава от единия крак на другия;
 • Не трябва да се работи с резки движения или с вдигнати рамене!
 • Да се избягва навеждане, вместо това да се коленичи пред обгрижвания при помощ за обуване, събуване;
 • Хванете добре пациента по време манипулациите! Не хващайте пациента само с пръсти, а използвайте цялата ръка и се опитайте да определите областите, позволяващи сигурно захващане. Хванете пациента около тазовата област, талията, лопатките и не хващайте ръцете и краката на пациента. За по-добро хващане може да придържате пациентите чрез хващане на тяхната пижама, панталони или още по-добре, чрез използване на специфични помощни средства като колани с дръжки;
 • Носете подходящи обувки и облекло! Облеклото не трябва да затруднява движението Ви. Много е важно да имате безопасни обувки (такива с висок ток, сабо или чехли не се препоръчват), които осигуряват стабилност (затворени отпред и отзад, противоплъзгащи подметки), за да може да работи по начин, който не уврежда гърба и не носи риск от падане;
 • Съобразявайте се с физическите възможности на пациента. Трябва да разполагате с пълна информация относно умствените и физическите възможности на възрастния човек, за да ги използвате и насърчавате във всяка обслужваща дейност. Така допълнително ще облекчи натоварването върху себе си;
 • Преди всичко пазете собственото си здраве! Ако не сте сигурен, че можете да извършите дадена манипулация не поемайте излишен риск. Това може да доведе до влошаване на Вашето здравословно състояние и това на обгрижвания. Характерът и скоростта на движението трябва да се определят от пациента, а Вие – да се съобразявате с начина на придвижване на пациента;
 • Взаимодействието между обгрижваното лице и асистента, трябва да бъде хармонично, така че пациентът да получи усещане за ориентираност и контрол на ситуацията;
 • Малките стъпки дават възможност на пациентите да действат самостоятелно и да поемат инициатива, чрез което се намалява натоварването на асистента;
 • Когато е възможно, тежестта на пациента следва да се оставя върху неговата собствена телесната конструкция; пациентът се придвижва чрез преместване на тежестта стъпка по стъпка, следвайки естествения начин на движение, вместо тежестта да се повдига;
 • Когато на пациента се предлага помощ за извършване на дадено движение е необходимо да се използват естествените начини на движение;
 • Контактът при хващане на пациента трябва да бъде сигурен и да осигурява стимул за движение; пациентът никога не трябва да се хваща за ставите;

Преди да пристъпите към конкретни дейности по обгрижването на пациента, Вие трябва да извършите индивидуална оценка на риска от гледна точка на ситуациите, при които е възможно да възникне физическо натоварване. Преди да извършите дадено преместване да прецените по какъв начин натоварването може да бъде намалено и да определите съответната за това процедура. Трябва да имате предвид границите на собствените си възможности! Не предприемайте действия, ако не сте уверени или нямате необходимата помощ.

I. ПРЕМЕСТВАНЕ ЛЕГЛО – (ИНВАЛИДЕН) СТОЛ

1. Метод на ръчно преместване

 • Поставете леглото и (инвалидния) стол близо един до друг;
 • Уверете се, че колелата на (инвалидния) стол са заключени;
 • Премахнете всички препятствия (облегалки за лакти и крака, висящи стъпала);
 • Коригирайте подходящо височината на леглото според собствената си височина;
 • Помолете пациента да гледа в краката си. Това ще увеличи напрежението в коремните мускули и ще доведе до повече сътрудничество;
 • Помолете пациента да се наклони напред и бутнете краката му при прехвърлянето. Това ще улесни повдигането на пациента от седнало в изправено положение;
 • При вдигането на пациента използвайте мускулите на краката и бедрата, а не на торса. Сгънете и след това бавно изпънете коленете, докато вдигнете пациента;
 • Уравновесете тежестта на пациента със собственото си тегло;
 • При необходимост дръжте коляното на пациента между Вашите крака/колене, за да направлявате движението;

2. Използване на малки помощни средства за хващане на пациента Същите методи, описани по-горе, могат да бъдат придружени от използването на малки помощни средства при извършване на манипулациите:

 • Трапецовиден лостситтин трансфер боард
 • Ергономичен колан
 • Плъзгаща се дъска или платформа.
 • Въртящо се висящо стъпало

3. Използване на големи помощни средства за пациента

 • Механичен асансьор, седящ-стоящ асансьор. Всеки производител има специфични инструкции за използване на помощните средства. Член на семейството или социален работник следва да Ви запознае как да работите с него.

II. ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПАЦИЕНТА ОТ ЕДНО МЯСТО В ЛЕГЛОТО НА ДРУГО

1. Метод на ръчно преместване

 • Коригирайте подходящо височината на леглото според собствената си височина;
 • Разделете преместването на три части: крака – кръст – рамо;
 • Издърпайте пациента, като използвате собственото си тегло. При повдигането на пациента използвайте мускулите на краката и бедрата, а не на торса;
 • Помолете пациента да гледа в краката си. Това ще увеличи напрежението в коремните мускули и ще доведе до повече сътрудничество;

III. ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПАЦИЕНТА НАГОРЕ В ЛЕГЛОТО

1. Метод на ръчно преместване към горната страна на леглоторъчно преместване

 • Коригирайте подходящо височината на леглото според собствената си височина;
 • Помолете пациента да сгъне коляно, да погледне краката си и накрая да се избута с крака. Това ще увеличи сътрудничеството на пациента;
 • При преместването прехвърлете собствената си тежест от едната към другата страна, като държите гърба изправен;

Плъзгащата подложка е една от най-често използваните средства при грижа на трудноподвижни лица. Изработена е от лека материя и има нисък коефициент на триене на повърхности. Цената и е ниска и е сравнително лесна за използване. И най-важното – избягва се необходимостта от повдигане! Плъзгащата подложка има широко приложение при:

M09113_2_Transfer_Glide_Sheet

 • преместване на възрастния човек в леглото, препозициониране;
 • прехвърляне от едно легло на друго, с помощта на дъска;
 • прехвърляне от легло на стол;
 • когато възрастния човек е паднал, уеснява преместването му до място, където може да се използва подемник;

IV. ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПАЦИЕНТА НАГОРЕ В СТОЛА

1. Метод на ръчно преместване

 • Преди да започнете, уверете се, че стъпалата на пациента са възможно най-близо до стола;
 • Помолете пациента да се наведе, колкото е възможно по-напред, и му помагайте, като поставите ръцете му около кръста си;
 • Помолете пациента да се наведе напред и избутайте краката му при преместването. Това ще улесни повдигането;
 • При повдигането на пациента използвайте мускулите на краката и бедрата, а не на торса.

2. Използване на малки помощни средства за пациента.

Същите методи, описани по-горе, могат да бъдат придружени от използването на малки помощни средства при извършване на манипулациите:

 • Трапецовиден лостM09113_1_Transfer_Glide_Sheet
 • Плъзгаща се дъска или платформа.

3. Използване на големи помощни средства за пациента

 • Механичен асансьор. Всеки производител има специфични инструкции за използване на помощните средства. Член на семейството или социален работник следва да Ви запознае как да работите с него.

V.
ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПАЦИЕНТ, ПАДНАЛ НА ПОДА

1. Метод на ръчно преместване – За тази техника на хващане са необходими четен брой лица.

 • Първо приведете пациента в седнало положение. При повдигането му използвайте мускулите на краката и бедрата, а не на торса;
 • При преместването от земята на стола прехвърлете собствената си тежест от едната към другата страна, като държите гърба изправен;
 • Помолете пациента да изпъне стъпалата си. Това ще увеличи сътрудничеството;
 • При преместването на пациента движенията на обгрижващия персонал трябва да бъдат синхронизирани. Комуникацията между тях е много важна.

2. Използване на малки помощни средства за пациента.

Същите методи, описани по-горе, могат да бъдат придружени от използването на малки помощни средства при извършване на манипулациите:

 • Плъзгаща се дъска или платформа.
 • Одеало: повече от двама души от персонала.

3. Използване на големи помощни средства за пациента

 • Механичен асансьор. Всеки производител има специфични инструкции за използване на помощните средства. Член на семейството или социален работник следва да Ви запознае как да работите с него.

Повече подробности за нашата компания, както и ценни съвети относно законното пребиваване и работа в Германия като социален асистент можете да разгледате ТУК. 

baner-za-facebook-ad-words-agency1200x628
Дизайнът и съдържанието на този сайт са обект на авторско право.  Копиране може да става само с предварително писменото съгласие на „Ренато Груп“!

телефон и viber +359878122821   Скайп обаждане или чат с Ренато-БГ ООД Обаждане
Кандидатствайте тук