Работа в Германия за Болногледачи. Често Задавани Въпроси

333

1.Фирмата има ли такси и комисионни?

Не. Фирма „ Ренато Груп“ ООД няма никакви такси и комисионни към своите кандидати. Ние поемаме транспортните разходи в двете посоки. Нямате разход за храна и квартира. Те са поети от семейството домакин. Единственият разход, който ще имате, е свързан с транспортните разходи, които ще направите, за да се явите на интервю в офиса ни в гр. Казанлък, където ще Ви изготвим безплатно работен профил и автобиография и снимка. Тук ще се съобразим и с Вашите изисквания в търсенето на подходяща оферта.

2. Какви са заплатите и осигуровките?

 Месечното нетно възнаграждение е от 900 € до 1300 €.  Има отделни случаи с по-високи заплати, но те обикновенно са много тежки и се изисква много опит и добър немски. Заплащането зависи от езиковите Ви познания (начално, средно, добро ниво), опит (личен или професионален) тежест и специфики на случая, както и от работното време и часовете, в които сте заети. Заплатата е чиста за Вас, Вие получавате отделно храна , квартира, постоянно съдейсвтие от нашата компания и тази сума е чисто спестена за Вас.

Фирма „Ренато Груп“ е една от малкото фирми на трудовия пазар, която поема на 100 % Вашите осигуровки (социални, здравни и пенсионни). Много често този факт е пренебрегван, а е изключително важен! Не забравяйте, че за да се пенсионирате трябва да има наличие на две условия: навършена определена възраст и натрупан осигурителен стаж! Сумите върху, които осигуряваме нашите служители са върху тавана за България 3000 лева, което е изключителен плюс за лицата в предпенсионна възраст. Пример: Вашата чиста заплата е 1100 евро- това означава, че Вие сте осигурена на 100% върху тази сума и осигуровките, които се плащат за Вас към държавата са максималния размер за осигурителен доход за България – 3000 лв. Реално сумата, която бруто ще получавате при подобна заплата е около 1600 евро, като нямате никакви разходи за храна и квартира! През 01.2017 година фирмата ни успешно премина пълния контрол на властите в България, във връзка със спазване на новата наредба за командироване на служители. Бе установено, че се спазват всички изисквания относно минималното възнаграждение в Германия, както и закона за командироване на служители.

Повече информация, можете да намерите ТУК, както и ТУК.

Уведомяваме тези от Вас, които търсят сигурна и законна работа в Германия, че ежедневно получаваме между 5 и 10 работни заявки. Това ни помага да се съобразим с изискването Ви и в търсенето на подходяща оферта за всеки един от нашите служители. Ако имате интерес да работим заедно, моля свържете се с нас от ТУК.

3. Мога ли да замина без да говоря Немски език?

Не, не е възможно. Владеенето на немски език е абсолютно задължително! Кандидатът трябва да е с минимум РАЗГОВОРНО ниво: да чете, разбира и образува прости изречения. Колкото по-добри са немските познания, толкова по-голям шанс имате да Ви намерим оферта в кратък срок и с добро заплащане. Като Болногледач в Германия Вие работите с живи хора, които имат нужда да комуникират с Вас, да Ви споделят болката си или да се обърнат към Вас за помощ. Вие сте отговорни за тях, а липсата на езикови познания може да доведе до сериозни проблеми и неразбирателство. За да имате шанс да бъдете одобрен от клиент, трябва да умеете да правите поне прости изречения, свързани с процеса на работа. Колкото по-добри са езиковите Ви познания, толкова по-голям шанс имате да Ви намерим работа. И обратно. Ако познанията Ви са слаби може да чакате за одобрение по-дълго.

Важно! За кандидати с незадоволителни немски познания, предлагаме безплатно материали за самоподготовка. За повече информация, моля свържете се  нас ТУК.

4. Работата Законна ли е и има ли нещо, което да ме тревожи?

Фирма „Ренато Груп“ е Ваш работодател и Ви командирова в Република Германия посредством формуляр А1, като спазва всички изисквания на Европейското законодателство за командировани служители. Този документ Ви дава право легално да пребивавате в страната и не е необходимо да си правите адресна регистрация. Също така той удостоверява, че са Ви платени всички здравни и социални осигуровки, според закона в България и Германия.  Фирма „Ренато Груп“ е една от малкото фирми на трудовия пазар, която поема на 100 % Вашите осигуровки (социални, здравни и пенсионни). Много често този факт е пренебрегван, а е изключително важен! Не забравяйте, че за да се пенсионирате трябва да има наличие на две условия: навършена определена възраст и натрупан осигурителен стаж! Сумите върху, които осигуряваме нашите служители са в диапазона 2600 лв. – 3000 лв., което е изключителен плюс за лицата в предпенсионна възраст. Пример: Вашата чиста заплата е 1100 евро- това означава, че Вие сте осигурена на 100% върху тази сума и осигуровките, които се плащат за Вас към държавата са на тавана за България 3000лв. През 01.2017 година фирмата ни успешно премина пълния контрол на властите в България, във връзка със спазване на новата наредба за командироване на служители. Бе установено, че се спазват всички изисквания относно минималното възнаграждение в Германия, както и закона за командироване на служители.

Повече информация за законното Ви пребиваване в Германия  и начините да работите законно тук.

5. Какво представлява формуляр А1?

Формуляр А1 Ви дава право да работите за кратък период от време в друга страна от ЕС (максимум до 2 години), като продължите да се осигурявате в системата за социална сигурност на своята страна по произход (т.е. Република България).

Законното Ви пребиваване в Република Германия е строго регламентирано чрез закон за командированите работници, посредством Формуляр А1. Този формуляр се издава от компетентната институция на държавата-членка ( в България това е НАП ), на чието законодателство са подчинени работниците. С издаването на въпросния формуляр се удостоверява, че за периода на командироване лицата остават подчинени на българското осигурително законодателство, като всички социални, здравни вноски, както и данъци от доходите в Германия се дължат тук в България, като фирмата ни ги поема за Вас на 100%. Това Удостоверение доказва, че Вие пребивавате и работите законно в Германия и няма нужда от никакви допълнителни регистрации на място.

Нашата компания има задължението да изготви всички  необходими документи и да ги представи пред НАП, като от Вас не се изисква нищо.

Повече информация за законното Ви пребиваване в Германия тук.

6. В какъв период от време (след кандидатстване), се очаква да получа работна оферта?

Би било несериозно да Ви гарантираме точен период за който да Ви намерим работа, тъй като има много фактори, които влияят при избора на асистент, а именно: познания по немски език (основни, средни, добри), опит в сферата на обгрижването (липса на такъв, личен опит, професионален опит), наличието на шофьорска книжка, изисквания на кандидата (за конкретна локация, пол, по-лек работен случай и т.н.) Най-общо казано, в зависимост от горецитираното, одобрението Ви може да стане в период между 1 седмица и 2 месеца. Ние правим всичко по силите си, за да Ви намерим работно място. Не забравяйте обаче, че има твърде много фактори, с които трябва да се съборазим и понякога процеса отнема време.  За нас приоритетно е не бързото заминаване на всяка цена, а намирането на подходящата оферта, която да отговаря на Вашите изисквания, квалификация и възможности, за да може да се чувствате максимално добре, когато заминете на работното си място. Проявете търпение и Ви гарантираме, че чакането ще си заслужава! Още ценни съвети и информация относно законното пребиваване и работа в Германия можете да разгледате ТУК.

7. Каква е продължителността на трудовия договор?

Минималният срок на трудовия договор е 5 месеца. След изтичането му, имате три възможности:

  • да го продължим автоматично и да се върнете при същия клиент;
  • да се приберете в България и след известно време да пътувате отново към Германия при нов клиент;
  • да прекратите трудов договор с фирма „Ренато Груп“ ООД

8. Възможно ли е да работя за по-кратък период от време?

Да. Възможно е да работите за по-кратък период (1-2 месеца), ако сте по заместване на друг наш служител. Това предварително трябва да се уточни по време на интервюто в нашия офис.

9. Мога ли да работя в Германия без трудов договор?

Не. Трудовият договор е задължителен, независимо дали сте командирован/а за 1 или 5 месеца, тъй като фирма „Ренато Груп“ ООД е Ваш работодател!  Ценни съвети и информация относно законното пребиваване и работа в Германия можете да разгледате ТУК.

10. Как ще получавам заплатата си?

Ние ще изплащаме трудовото Ви възнаграждение по банков път, по сметката Ви в банка ДСК, която предварително сте си открил/а и предоставил/a при подписване на трудовия договор. Заплатите се превеждат редовно без закъснения, като датата за превод на заплатите е 15-то число на месеца. За Ваше удобство от банката Ви изпращат SMS за новопостъпилата сума. Вие също може да следите преводите чрез интернет банкиране.

11. Възможно ли е семейството да ми плаща на ръка?

Не. Не е възможно, тъй като фирма „Ренато Груп“ ООД е Ваш работодател, а семейството ползвател на услуга. Може да получите месечното си възнаграждение само и единствено по банков път!

12. Необходим ли ми е международен паспорт?

Не.

13. Ще ме посрещнат ли при пристигането ми?

Да. В 80% от случаите социалните асистенти биват посрещани на автобусната спирка. В случай че, семействата нямат тази възможност, ще Ви бъде предоставена подробна карта и инструкции как да стигнете до конкретната спирка, която е в най-голяма близост до адреса на клиента.

14. Необходимо ли е да си извадя Европейска Здравно-осигурителна карта?

Притежаването на Европейска здравно-осигурителна карта е задължително! Документи за ЕЗОК могат да се подават както във всички клонове на Банка ДСК в страната, така и в Здравната каса, като услугата е напълно безплатна. Изисква се само копие на ЛК и попълнен формуляр, който се предоставя на място. Издаването на ЕЗОК отнема до 2 седмици. Европейската здравно-осигурителна карта дава възможност за ползване на правото на медицинска помощ, което имат всички граждани на Република България с непрекъснати здравно-осигурителни права в страните от Европейския съюз. Информация за правата, които предоставя ЕЗОК, страните за които е валидна, както и реда за нейното издаване, може да бъде получена на следния електронен адрес: http://www.ezok.bg

Ако имате въпроси, на които не Ви е било отговорено или имате нужда от повече разяснения, моля свържете се с нас от ТУК.

Повече подробности за нашата компания, както и ценни съвети относно законното пребиваване и работа в Германия като социален асистент можете да разгледате ТУК. 

baner-za-facebook-ad-words-agency1200x628

Дизайнът и съдържанието на този сайт са обект на авторско право.  Копиране може да става само с предварително писменото съгласие на „Ренато Груп“!

телефон и viber +359878122821   Скайп обаждане или чат с Ренато-БГ ООД Обаждане
Кандидатствайте тук