Легитимност на Фирмата

От 2012 год. фирма „Ренато Груп“ ООД  е директен работодател. Това означава, че ние не сме регистрирани в Агенцията по заетостта, защото просто не е необходимо! Тази регистрация се изисква за фирмите посредници, а ние не сме такива!

За сметка на това, фирма „Ренато Груп“, в качеството си на работодател,  е вписанa в Националния регистър на доставчиците на социални услуги към Агенцията за социално подпомагане:

Нашата компания също така е включена в националния регистър за изследвания на мнението и притежава сертификат за „Коректна Фирма“:

download

За да придобиете по-добра представа за начините на работа в Република Германия и да вземете най-доброто решение, моля прочетете текста по-долу.

За да работите в Република Германия има четири възможности:

  • Немски трудов Договор
  • Самонаето лице – Gewerbe
  • Български работодател и командироване
  • Вариант на черно

1. Немски трудов Договор.

Да бъдете нает с директен трудов договор към семейството, при което работите като асистент е най-добрия за Вас вариант, за да имате законна работа в Германия. Той обаче е много рядък, тъй като е сложен от документална гледна точка, разходите са много по-големи и не на последно място семейството „работодател“ трябва да се ангажира и гарантира за Вас при проблем от каквото и да е естество. За съжаление, семействата не искат да поемат отговорност и излишни рискове и рядко се спират на тази възможност за законна работа в Германия.

Основен недостатъкът при този вариант е, че договора е сключен с конкретното семейство и в случай на смърт на обгрижваното лице, несходство в характерите или друг възникнал проблем, реално Вие оставате без работа и семейството няма ангажимент към Вас.

2. Регистрация в Германия, като самонаето лице (Гевербе).
Този вариант е често срещан и практикуван от някои фирми в бранша, но при него има рискове от законодателна гледна точка, а и в никакъв случай не е най-изгодния за Асистентите като законна работа в Германия.
Буквално Gewerbe означава самонаемане. Вероятно фирмата, с която ще заминете да работите като асистент в Германия ще Ви съдейства да го получите без особени административни усложнения и срещу минимални такси. Важно е обаче да се знае, че извършващите самостоятелна дейност трябва да се осигуряват самостоятелно и да заплащат дължимите местни данъци сами. От друга страна трябва да имат няколко клиента (работейки в едно домакинство, реално Вие сте в нарушение на това правило). И най-важното – лице, което регистрира самостоятелна дейност по занятие, без да е действително самонаето лице (т.н. псевдосамостоятелна заетост) подлежи на санкции.

3. Български работодател и командироване.
При този случай, клиента /немско семейство, ползвател на услугата/, нуждаещо се от асистент, сключва договор с фирма работодател от България, а фирмата командирова служителя във въпросното домакинство. Този метод е много популярен за да пребивавате и имате законна работа в Германия.

Какво означава това на практика?

Фирмата в България е Ваш работодател, с когото подписвате трудов договор, съобразен с изискванията на Българското законодателство, с някои конкретни норми на немското законодателство, както и Европейската нормативна уредба за командироване на работници.
Фирмата трябва да отговаря на определени критерии и изисквания, за да може да изпраща законно на работа своите служители: да има данъчна регистрация и лиценз за извършване на социални услуги и услуги свързани с грижа за възрастни хора. Фирмата трябва да изплаща заплатата Ви по трудов договор, както и социалните, здравни и пенсионни осигуровки, съобразявайки се с изискванията на немското законодателство за минимално заплащане – 9,19 Евро на час (Закон за минималното трудово възнаграждение).

Законното Ви пребиваване в Република Германия е строго регламентирано чрез закон за командированите работници, посредством Формуляр А1. Този формуляр се издава от компетентната институция на държавата-членка ( в България това е НАП ), на чието законодателство са подчинени работниците. С издаването на въпросния формуляр се удостоверява, че за периода на командироване лицата остават подчинени на българското осигурително законодателство, като всички социални, здравни вноски, както и данъци от доходите в Германия се дължат тук в България, като фирмата ни ги поема за Вас на 100%. Това Удостоверение доказва, че Вие пребивавате и работите законно в Германия и няма нужда от никакви допълнителни регистрации на място.

Нашата компания има задължението да изготви всички  необходими документи и да ги представи пред НАП, като от Вас не се изисква нищо.

4. Съществува още един, четвърти вариант, който Ви съветваме да избягвате – работа „на черно“.

При този вариант нямате сигурност, застраховки, осигуровки и каквато и да била гаранция за справедливо възнаграждение. Самият факт, че семейството е готово да рискува солидна глоба и да Ви наеме против законовите правила, говори за непочтеност от тяхна страна. По този начин то ще спести допълнителни разходи, а Вие ще изгубите ценни години трудов стаж.

Изборът е изцяло Ваш! Вие най-добре познавате нуждите, потребностите и проблемите си. Някои от Вас вероятно са притиснати от обстоятелствата да приемат всеки един вариант от изброените с едничка цел да заминете. Други са пред пенсиониране и за тях са важни осигуровките. Трети, знаят от опит, че всичко е до късмет.

Пожелаваме Ви успех в търсенето на законна работа в Германия!

Още ценни съвети и информация относно законното пребиваване и работа в Германия можете да разгледате ТУК.

Ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с представител на фирмата тук.

 

 

Повече подробности за нашата компания, както и ценни съвети относно законното пребиваване и работа в Германия като социален асистент можете да разгледате ТУК. 

baner-za-facebook-ad-words-agency1200x628

Дизайнът и съдържанието на този сайт са обект на авторско право.  Копиране може да става само с предварително писменото съгласие на „Ренато Груп“!

телефон и viber +359878122821   Скайп обаждане или чат с Ренато-БГ ООД Обаждане
Кандидатствайте тук